Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat internet de belangrijkste informatie bron is voor woningzoekenden. (voor onderzoeken zie: Funda, Woonkrant, VBO.)
Toclose3D heeft daarom een methode ontwikkeld om ook CAD tekeningen duidelijk via internet weer te geven.

Mogelijkheden:

Klik op de hierboven afgebeelde plaatjes voor enkele voorbeelden. Er wordt een nieuwe pagina geopend, sluit deze om terug te keren naar deze pagina

De layout / uitvoering kan geheel naar wens worden gelmaakt. Ook kan de tekening geleverd worden als een bestand om in een bestaande website structuur in te voegen. (voorbeeld 2)